unyong tips

ตุลาคม 10, 2010

รวมหลักไวยกรณ์เบื้องต้นจากหนังสือของอาจารย์วอน แฮ ยอง

Filed under: Uncategorized — พันวา @ 12:48 pm

หลังจากที่ผู้เขียนซื้อมาอ่านซ้ำไปซ้ำมาได้พักนึงแล้วเห็นว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ผู้เขียนจึงได้นำมาลงไว้ให้ผู้อ่านได้อ่านกันบ้าง ในหนังสือจะมีไวยกรณ์และตัวอย่างควบคู่กันไป ผู้เขียนดึงมาเฉพาะส่วนที่เป็นไวยกรณ์และเพิ่มตัวอย่าไปอย่างละหนึ่งตัวอย่าง จะได้นึกภาพออก ผู้อ่านลองหัดแต่งประโยคง่ายๆจากไวยกรณ์ต่างๆนี้ได้เพื่อฝึกฝนความจำที่ดีขึ้น

– S (는/은) 입니까? แปลว่า ……… มั้ยคะ
เช่น 당신는누구입니까? คุณเป็นใครคะ?

– S (는/은) 입니다. แปลว่า ………. ค่ะ
เช่น 저는회사원입니다. ฉันเป็นพนักงานบริษัทค่ะ

– V고싶(어요)(십니다). แปลว่า อยาก V
เช่น 한국에가고싶십니다. อยากไปเกาหลีค่ะ

– V(ㄴ/은) 적이(있/없)어요. แปลว่า เคย/ไม่เคย V มาก่อน
เช่น 한국에간적이없어요. ไม่เคยไปเกาหลีมาก่อน

– สถานที่+에

– สถานที่ที่มีการกระทำเกิดขึ้น+에서
เช่น 어디에서기차를타요? นั่งรถเมล์ที่ไหนคะ?

– V (ㄹ/을)수(있/없)어요. แปลว่า สามารถ/ไม่สามารถ V ได้
เช่น 한국어를쓸수있어요. สามารถเขียนภาษาเกาหลีได้ค่ะ

– V 고있어요. แปลว่า กำลัง V อยู่
เช่น 물를마시고있어요.  กำลังดื่มน้ำอยู่ค่ะ

– V (ㄹ/을)거예요. แปลว่า จะ V
เช่น 돈을 바꿀거예요. จะแลกเงินค่ะ

– A부터B까지 แปลว่า ตั้งแต่ (วัน/เวลาA) ถึง (วัน/เวลาB)
เช่น 아침부터오후까지십에없어요. ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายไม่อยู่ที่บ้านค่ะ

– 와/과 แปลว่า กับ 와 ใช้กับคำนามไม่มีตัวาะกด 과 ใช้กับคำนามมีตัวสะกด

– 그리고 แปลว่า แล้วก็

– V (ㄹ/을)까요? แปลว่า V กันดีไหมคะ?

– V (ㅂ/읍)시다. แปลว่า V กันเถอะค่ะ

– S 께서 + V (으)습니다. ((으)세요.) ใช้กับผู้ใหญ่

– 아마+ V (ㄹ/을)거예요. แปลว่า อาจจะ V

– 안+V = V 지않아요. แปลว่า ไม่ V เช่น 안자요.  = 자지않아요. ไม่นอน

– 못 + V = V 지못해요. แปลว่า ไม่สามารถ V ได้
เช่น 못자요. = 자지못해요. ไม่สามารถนอนได้

– V 기전에 แปลว่า ก่อน V  เวลาใช้ต้องทำให้ประโยคสมบูรณ์
เช่น 자기전에약을먹어요. กินยาก่อนนอนค่ะ

– V (ㄴ/은) 후에 แปลว่า หลัง V เวลาใช้ต้องทำให้ประโยคสมบูรณ์
เช่น 약을먹은후에자요. หลังจากกินยาแล้วจึงนอนค่ะ

– V (으)세요. ลงท้ายประโยคคำสั่งในรูปสุภาพ

– V 지마세요. ลงท้ายประโยคคำสั่งห้ามในรูปสุภาพ

– V (으)러가/오다. ไป/มาเพื่อ V
เช่น 식당에먹으러가요. ไปร้านอาหารเพื่อกินค่ะ

– (ㄹ/을) 때 แปลว่า ตอนที่ V /เมื่อ V เวลาใช้ต้องทำให้ประโยคสมบูรณ์
เช่น 십에갈때버스를타요. นั่งรถเมล์ตอนไปที่บ้านค่ะ

– V (으)려면 แปลว่า ถ้าอยากจะ V เวลาใช้ต้องทำให้ประโยคสมบูรณ์
เช่น 우체국에가려면몇번버스를타요? ถ้าอยากจะไปไปรษณีย์นั่ง    รถเมล์เบอร์อะไรคะ?

– ประโยค 고 ประโยค เช่น 먹고자요.กินแล้วนอน

– N1 N2보다더V. แปลว่า N1 V กว่า N2
เช่น 보도가사과보다더먹고싶어요. อยากกินองุ่นมากกว่าแอปเปิ้ลค่ะ.

– 아서/어서 แปลว่า เพราะ ประโยคแรก จึง ……..
เช่น비가맞아서아빠요. ป่วยเพราะโดนฝน

– 만약 ประโยค (으)면ประโยค. แปลว่า ถ้า ประโยค , ประโยค.
เช่น 만약길은잃으면어떠해요.? ถ้าหลงทางทำอย่างไรคะ?

– 만약 ประโยค (이)라면 ประโยค. แปลว่า ถ้าเป็น ประโยค1 ประยค2
เช่น만약오늘은토요일이라면촣을까. ถ้าวันนี้เป็นวันเสาร์คงจะดี

– 비록 N 일지라도 ประโยค. แปลว่า แม้ว่า …… ก็ ……
เช่น 비록그는 십에없지라도편지를남겼어요. แม้ว่าเขาไม่อยู่ก็ฝากจดหมายไว้แล้ว

– 혹시 แปลว่า ไม่ทราบว่า …… เช่น 혹시폴펜이에요? ไม่ทราบว่ามีปากกามั้ย?

Advertisements

ให้ความเห็น »

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: